TERMOWIZJA
  • Termowizja dla domu, straty ciepła, nieszczelności, mostki cieplne, wycieki.
  • Kontrola rozdzielni elektrycznych, sieci ciepłowniczych.
  • Termowizja przemysłowa.

(Termografia to proces obrazowania w paśmie średniej podczerwienidługości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Pozwala on na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła; oraz, dodatkowo, na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Termografia wykorzystywana jest między innymi w zastosowaniach naukowych, medycznych, policyjnych, wojskowych, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i budynków.

Termografia obecnie uważana jest za najbardziej atrakcyjną metodę pomiaru temperatury na odległość.

Termografia w przemyśle

W przemyśle termografia wykorzystywana jest do kontroli procesów technologicznych, w których panują wysokie temperatury lub do wyszukiwania anomalii temperaturowych mogących wskazywać na pierwsze symptomy nadchodzącej awarii.

Kontrola przy bardzo wysokich temperaturach panujących w piecach hutniczych pozwala bezpiecznie i z dużą dokładnością określić poprawność ich działania oraz przebieg procesu technologicznego, a także skontrolować stopień zużycia przegród ochronnych pieca.

W parku maszynowym firm produkcyjnych termogramy ruchomych części maszyn dostarczają ważnych informacji na temat ich zużycia. Zbliżająca się awaria łożyska może zostać wykryta bez potrzeby zatrzymania maszyny, gdyż jego nieprawidłowa praca powoduje wzrost temperatury.

Nieprawidłowy wzrost temperatury jest także objawem źle działających styków urządzeń i połączeń elektrycznych. Wykrycie takich miejsc podczas okresowych kontroli pozwoli nie tylko uniknąć awarii ale w wielu przypadkach pożaru.

Termowizja w energetyce

Do badania linii przesyłowych wysokiego napięcia wykorzystywane są często śmigłowce w wyposażone w kamerę termowizyjną. Oprócz styków połączeń badane są także izolatory ceramiczne gdyż ich zużycie powodować może nawet eksplozję. Z racji dużych odległości w badaniach konieczne jest wykorzystanie kamer z obiektywem o niskim kącie widzenia. Oprócz badania linii przesyłowych wykonywane są także kontrole rozdzielni elektrycznych, turbin generatorów pracujących w wysokich temperaturach oraz kominów.


Termowizja w budownictwie

Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną metodą diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania. Na wiarygodność pomiaru temperatury przy pomocy termowizji ma wpływ szereg czynników towarzyszących pomiarowi. Dokładny pomiar rozkładu temperatury wymaga dodatkowych zabiegów mających na celu określenie emisyjności badanej powierzchni, wyeliminowanie wpływu ewentualnych błędów w jej określeniu oraz określenie wpływu otoczenia na wynik pomiaru. Z powodu tych trudności w termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej ścian budynków stosuje się na ogół podejście jakościowe lokalizując jedynie miejsca o podwyższonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła, nie dążąc się do wyznaczenia dokładnej wartości temperatury.Zapraszamy do współpracy !!!  Masz pytania ? Pisz lub dzwoń >>> !