POMIARY ELEKTRYCZNE,
PRZEGLĄDY INSTALCAJI ELEKTRYCZNYCH

  • Pomiary skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
  • Rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia.
  • Pomiary rezystancji uziemienia.
  • Parametrów wyłączników różnicowo – prądowych w celu sprawdzenia skuteczności ochrony przez szybkie wyłączenie napięcia.
  • Ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.
  • Natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
  • Przeglądy wyłączników ppoż.

a także kompleksowe pomiary rozdzielni nn, SN i stacji transformatorowych.
PO CO ROBIĆ POMIARY ?
?

Pomiary elektryczne wykonujemy w celu potwierdzenia, ze instalacja elektryczna jest cały czas sprawna i nadaje sie do bezpiecznego użytkowania. Niestety jak wszystko, z czasem jej parametry pogarszają się i konieczna jest kontrola jej stanu.
Ponadto ubezpieczając dom, zakład lub tez inne mienie, konieczne jest posiadanie ważnego protokołu z badania instalacji elektrycznej. Chodź ubezpieczyciele głośno o tym nie mówią - w przypadku braku takich dokumentów nie wypłacają odszkodowań.

Dodatkowo do wykonywania pomiarów elektrycznych zobowiązuje każdego właściciela Prawo budowlane w art. 62. Również instytucje takie jak SANEPID czy PIP mają prawo kontrolować posiadanie aktualnych badań instalacji elektrycznej lub natężenia oświetlenia.


CO NAS WYRÓZNIA ??


Wiele firm na naszym rynku działa nieprofesjonalnie, produkując protokoły z badań. Nasza firma za cel stawia sobie rzetelność fachowość i nie uznaje tego typu praktyk. Nasze protokoły są tworzone na podstawie rzeczywistych badan i w 100% odzwierciedlają stan instalacji.

ILE TO KOSZTUJE ??

Uważamy, że nie istnieje cena za punkt pomiarowy gdyż warunki pomiarów są za każdym razem inne. Jeśli chcesz poznać pomiarów/ zamówić wycenę napisz lub zadzwoń - przygotujemy najatrakcyjniejszą ofertę. Zapraszamy do współpracy !!! Masz pytania ? Pisz lub dzwoń >>> !